define('WP_CRON_LOCK_TIMEOUT', 300);
Contato | Ingrid Azeredo